Terapia Widzenia / Diagnostyka zaburzeń widzenia

Badanie okulistyczno-optometryczne Pełne badanie funkcji wzrokowych oraz wewnętrznych struktur oka u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzone przez lekarza Okulistę oraz dyplomowanego Optometrystę. Badanie funkcji wzrokowych prowadzone jest również przy problemach z nauką czytania i pisania u dzieci oraz młodzieży na zlecenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych a także innych specjalistów oraz rodziców. Wykonywane badania: – autorefraktometr przed i po kroplach rozszerzających źrenicę – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego – dobór korekcji okularowej – badanie ruchomości i ustawienia gałek ocznych, – badanie akomodacji i konwergencji, – badanie stereopsji, – badanie widzenia obuocznego, – badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, – badanie tylnego odcinka oka po rozszerzeniu źrenic, – tomografia OCT – pomiar długości gałek ocznych, – badanie w kierunku terapii widzenia.300 zł
Badanie optometryczne Zakres badań jak wyżej, tylko bez badania przez okulistę. Rekomendowane w przypadku kiedy anatomia oka nie wykazuje nieprawidłowości, a pacjent odczuwa dyskomfort w widzeniu.250 zł
Dobór okularów Badanie wzroku. Dobór odpowiedniej korekcji okularowej przez dyplomowanego Optometrystę, składający się z pomiaru autorefraktometrem, dokładnego badania na foropterze, przedstawienia pacjentowi dobranej korekcji okularowej w oprawie próbnej ze szkłami z kasety okulistycznej oraz pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badanie wykonywane jest od 18 r.ż. Wykonywane badania: – autorefraktometr, – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, – dobór korekcji okularowej200 zł
Dobór okularów przez optometrystę + badanie dna oka przez okulistę Badanie wzroku. Dobór odpowiedniej korekcji okularowej przez dyplomowanego Optometrystę, składający się z pomiaru autorefraktometrem, dokładnego badania na foropterze, przedstawienia pacjentowi dobranej korekcji okularowej w oprawie próbnej ze szkłami z kasety okulistycznej oraz pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Rozszerzenie źrenic i zbadanie dna oka przez Okulistę. Badanie wykonywane od 4.r.ż. Zalecane jest, aby pierwsze badanie wzroku wykonywane było przez Okulistę i Optometrystę. Wykonywane badania: – autorefraktometr, – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, – dobór okularów – badanie dna oka – tomografia OCT300 zł
Kontrola optometryczna200 zł
Pomiar kąta zeza100 zł
Opracowanie domowej terapii widzenia200 zł