BADANIE OCT

Badanie OCT oka w Lublinie, Krakowie i Rzeszowie

Badanie OCT pozwala uwidocznić najmniejsze nawet zmiany w siatkówce, dając możliwość analizy przekrojów tkanki, analizy obrazu trójwymiarowego oraz tworząc mapy poszczególnych warstw siatkówki. W badaniu siatkówki otrzymujemy obrazy 10 razy dokładniejsze niż w badaniu USG.

Wykonanie tego badania umożliwia:

  • analizę tarczy nerwu wzrokowego,
  • monitorowanie zmian jaskrowych,
  • wykrywanie zmian grubości siatkówki,
  • wizualizację przekroju przez wybrane fragmenty dna oka.

Badanie jest wykorzystywane we wczesnej diagnostyce schorzeń jaskry, zwyrodnienia plamki (AMD), nowotworów oka, retinopatii cukrzycowej.

Badanie OCT jest bezinwazyjne i bezkontaktowe, a także nie wymaga przygotowania.