Angiografia fluoresceinowa

Angiografia fluoresceinowa polega na kontrastowym badaniu naczyń krwionośnych dna oka po uprzednim podaniu barwnika – fluoresceiny. Dzięki temu można dokonać oceny zmian naczyniowych siatkówki, zmian zapalnych czy zwyrodnienia siatkówki m.in.:

  • Retinopatią cukrzycową,
  • Starczym zwyrodnieniem plamki żółtej AMD,
  • Zakrzepami naczyniowymi,
  • Guzami siatkówki lub tęczówki.

Przed badaniem rozszerza się źrenice poprzez zakropienie oka 1% Tropicamidem. Do żyły podaje się kontrast, po czym wykonuje się serie zdjęć dna oka. Badanie trwa od 1 do 2 godzin.