Metody

Chirurgia zaćmy oka

W Visum Clinic zabiegi zaćmy wykonujemy metodą fakoemulsyfikacji, która umożliwia operowanie zaćmy w każdym jej stadium. Zaćma polega na prowadzącym do zaburzeń w ostrości widzenia zmętnieniu naturalnej soczewki wewnątrz oka. Jest to jedna z najczęstszych chorób oczu. Wśród wielu typów zaćmy najbardziej rozpowszechnioną jest odmiana “starcza”, związana z wiekiem. Najczęściej dotyka osoby po 60 roku życia. Oznaką tej choroby jest:

  • zamglone pole widzenia
  • problemy z widzeniem w jasnym świetle
  • zniekształcone widzenie przedmiotów
  • szybkie zmęczenie oczu.

W Visum Clinic w Rzeszowie wykonujemy nowoczesne zabiegi operacji zaćmy z zastosowaniem tzw. „zimnego faco” z możliwością wszczepienia każdej soczewki dostępnej na rynku. Przed zabiegiem wymagany jest stabilny stan zdrowia pacjenta potwierdzone zaświadczeniem lekarskim od lekarza rodzinnego.
Operacje wykonuje się w warunkach szpitalnych w ramach oddziału jednego dnia, w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. W miejsce usuniętej zaćmy wkłada się odpowiednio dobraną sztuczną soczewkę, dzięki której nie trzeba nosić grubych okularów.