Konsultacje i badania diagnostyczne

Konsultacja specjalistyczna250zł
Konsultacja specjalistyczna (dr n. med. Mariusz Spyra)300zł
Konsultacja kontrolna (do 1 miesiąca)100zł
Konsultacja specjalistyczna dziecięca250zł
Konsultacja specjalistyczna – stożek rogówki250zł
Kwalifikacja do doboru twardych (sztywnych) soczewek kontaktowych300zł
Dobór soczewek miękkich torycznych250zł
Dobór soczewek twardych (sztywnych) gazoprzepuszczalnych RGP300zł
Odbiór soczewek twardych100zł
Wizyta kontrolna – stożek rogówki, soczewki twarde250zł
Wizyta kontrolna – soczewki ortokorekcyjne (po 6 miesiącach)250zł
Autorefraktometr (komputerowe badanie wzroku)30zł
Pole widzenia – Perymetria (jedno oko)150zł
Pole widzenia – Perymetria (obu oczu)300zł
Badanie śródbłonka rogówki (obu oczu)100zł
Pachymetria (jedno oko)30zł
Pachymetria (obu oczu)60zł
Tonometria indukcyjna ICARE (jedno oko)30zł
Tonometria indukcyjna ICARE (obu oczu)50zł
Tonometria bezdotykowa ORA z histerezą rogówki (jedno oko)40zł
Tonometria bezdotykowa ORA z histerezą rogówki (obu oczu)60zł
Topografia rogówki Pentacam (obu oczu)200zł
Tomografia OCT (obu oczu)200zł
Angio-OCT250zł
Laseroterapia SLT350zł
Laseroterapia (fotokoagulacja ogniskowa)300zł
Laseroterapia (YAG kapsulotomia, irydotomia, trabekuloplastyka)300zł
Witreoliza (jedno oko – jedna sesja)600zł
Laseroterapia (panfotokoagulacja) (jedno oko)400zł
Laseroterapia – panfotokoagulacja (obu oczu)700zł
Konsultacja kwalifikacyjna do zabiegu sondowania dróg łzowych150zł
Konsultacja kwalifikacyjna do drobnego zabiegu okulistycznego150zł
Założenie zatyczek hydrożelowych do kanalików łzowych – stałe600zł
Założenie zatyczek SOFTPLUG „FLOW-CONTROL” – 2 SZT.600zł
Dobór okularów – Badanie wzroku.
Dobór odpowiedniej korekcji okularowej przez dyplomowanego Optometrystę, składający się z pomiaru autorefraktometrem, dokładnego badania na foropterze, przedstawienia pacjentowi dobranej korekcji okularowej w oprawie próbnej ze szkłami z kasety okulistycznej oraz pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badanie wykonywane jest od 18 r.ż. Wykonywane badania: – autorefraktometr, – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, – dobór korekcji okularowej
150zł
Dobór okularów przez optometrystę + badanie dna oka przez okulistę ,Badanie wzroku.
Dobór odpowiedniej korekcji okularowej przez dyplomowanego Optometrystę, składający się z pomiaru autorefraktometrem, dokładnego badania na foropterze, przedstawienia pacjentowi dobranej korekcji okularowej w oprawie próbnej ze szkłami z kasety okulistycznej oraz pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Rozszerzenie źrenic i zbadanie dna oka przez Okulistę. Badanie wykonywane od 4.r.ż. Zalecane jest, aby pierwsze badanie wzroku wykonywane było przez Okulistę i Optometrystę. Wykonywane badania: – autorefraktometr, – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, – dobór okularów – badanie dna oka – tomografia OCT
250zł
Dobór soczewek kontaktowych miękkich oraz okularów z badaniem optometrycznym.
Dobór korekcji okularowej, a następnie soczewkowej przez dyplomowanego Optometrystę. Badanie przedniej powierzchni oka w lampie szczelinowej. Nauka zakładania i ściągania soczewek kontaktowych oraz ich pielęgnacji. Wizyta kontrolna w cenie badania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Pierwsze soczewki pacjent dostaje w cenie wizyty. Soczewki sferyczne zakładane są w dniu badania, toryczne korygujące astygmatyzm oraz multifokalne (progresywne) są soczewkami indywidualnymi, zamawianymi po badaniu, pacjent umawiany jest na bezpłatną wizytę.
260zł