Wyposażenie placówki

Laser femtosekundowy IntraLase FS do wwykonywania laserowej korekcji wzrokuProfesjonalny sprzęt do wykonywania laserowej korekcji wzroku

Laser femtosekundowy IntraLase FS

Technologia zawarta w laserze IntraLase FS:

 • zapewnia stabilność biomechaniki rogówki
 • szybkość i precyzję (wydajność 60 kHz)
 • obniża wystąpienie abberacji wyższego rzędu
 • uzyskanie lepszych wyników refrakcyjnych

Dzięki najnowszej technologii płatek na rogówce wytwarzany jest przez działanie lasera femtosekundowego. Metoda w 100% wolna od mechanicznego cięcia na rogówce, charakteryzuje się najszybszą rekonwalescencją po zabiegu, uzyskaniem idealnej ostrości wzroku, najwyższej stabilności wytworzonego płatka oraz zdecydowanie rzadszego wystąpienia syndromu suchego oka podczas stabilizacji po zabiegu.

Wytworzony płatek przez laser IntraLase na rogówce jest trzykrotnie stabilniejszy niż przy użycia do jego tworzenia mikrokeratomu.

Użycie lasera femtosekundowego przy zabiegu laserowej korekcji wzroku zdecydowanie zmniejsza wystąpienie jakichkolwiek dolegliwości, które mogą wystąpić w krótkim czasie po zabiegu.

Star S4 IR NASA

Posiadane technologie w naszej placówce są stosowane przez pracowników NASA oraz w całej armii Stanów Zjednoczonych (lotniczej, morskiej, lądowej).

Technologia zawarta w laserach femtosekundowych to szerokie spektrum możliwości nie tylko w laserowej korekcji wzroku, a w całej okulistyce. Poza laserową korekcją wzroku mają już zastosowanie w leczeniu zaćmy, keratoplastyce, wszczepach tzw. intaksów w leczeniu stożka rogówki, wykonywanie łukowatych cięć w celu korekcji astygmatyzmu, w przeszczepach rogówki.

Ponad 5 milionów procedur zostało przeprowadzonych przy użyciu metody IntraLase.

W badaniu klinicznym u pacjentów, którzy mieli przeprowadzony zabieg metodą LASIK. Został utworzony płatek na rogówce w 1 oku przy użyciu mikrokeratomu, w drugim metodą IntraLase. Pacjenci preferowali jakość widzenia przy utworzeniu płatka z zastosowaniem laseru IntraLase. W połączeniu z urządzeniem WaveScan i laserem excimerowym VISX STAR S4.

Laser excimerowy VISX STAR S4Laser excimerowy VISX STAR S4 – profiluje odpowiednio rogówkę, niwelując wadę wzroku

Visum Clinc, jako pierwsza placówka na Podkarpaciu oferuje możliwość laserowej korekcji wad wzroku. Wykorzystujemy nowy laser excimerowy VISX STAR S4 IR amerykańskiej firmy AMO, oparty o technologie śledzenia ruchu gałki ocznej (Eye Tracker), rejestracji tęczówki niwelującej ruchy cyklotorsialne gałki ocznej (Iris Registration) oraz używa zmiennej częstotliwości pracy lasera (VRR) z jednoczesną zmianą średnicy ablacji (VSS). System VISX STAR S4 IR pozwala dokonać korekcji wzroku w sposób uwzględniający wszelkie indywidualne parametry oka, metodą Advanced CustomVue.

Platforma diagnostyczna WAVESCANPlatforma diagnostyczna WAVESCAN – WAVEFRONT – poprzez utworzenie indywidualnej i ultraprecyzyjnej mapy oka, technologia CustomVue niweluje wady wyższego i niższego rzędu, zapewniając dzięki temu najlepszą jakość po zabiegu laserowej korekcji wzroku

Jest to urządzenie łączące w sobie abberometr, autorefraktometr, keratometr, pupilometr. Technika Advanced Custom Vue zastosowana jest dzięki wykorzystaniu analizy WaveFront zastosowanej w urządzeniu WaveScan pozwala daje możliwość indywidualnej korekty dopasowanej komputerowo do zróżnicowanych wymagań pacjentów. Technika pomiaru „aparatu optycznego” pacjenta wykorzystuje analizę Fouriera, która jak dotąd nie jest wykorzystywana w żadnym innym urządzeniu tej klasy. Dzięki tak zaawansowanej technologii pomiaru możliwe jest korygowanie nie tylko podstawowych wad refrakcji z dokładnością do setnych części dioptrii, ale również wad związanych z jakością widzenia.

Podczas laserowej korekcji wzroku tzw. Advanced CustomVue pacjenci odczuwają znaczną poprawę widzenia w nocy, w półmroku lub przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Dolegliwości takie są szczególnie uciążliwe podczas prowadzenia samochodu w nocy, kiedy rozmyte światła pojazdów jadących z naprzeciwka powodują dyskomfort jazdy kierowcy.

Powodzenie całego zabiegu operacyjnego nie zależy jedynie od wykorzystanego systemu laserowego, ale również od innych urządzeń, do których należą m.in. laser IntraLase lub mikrokeratom AMADEUS II (pozwalające na bezpieczne i bardzo precyzyjne ścięcie płatka rogówki ) oraz zestaw do diagnostyki Pentacam HR.

Powyższe urządzenia w połączeniu z laserem femtosekundowym IntraLase i laserem excimerowym Visx Star S4 dają możliwość uzyskania jak najlepszych efektów pooperacyjnych.

Pentacam HR – urządzenie do badania struktury rogówkiPentacam HR –  urządzenie do badania struktury rogówki, z dokładnością wcześniej nieosiągalną

Pentacam to obrotowa kamera Scheimpfluga, która pozwala na analizę przedniego odcinka oka z dokładnością wcześniej nieosiągalną, dając tym samym możliwość rozpoznawania stanów i chorób z większą pewnością i powtarzalnością. Technika Scheimpfluga zapewnia ostre i wyraziste obrazy, które dostarczają informacji o strukturach od przedniej powierzchni rogówki do tylnej torebki soczewki. Najważniejszymi zaletami procesu obrazowania rotacyjnego jest możliwość precyzyjnego pomiaru rogówki, korekcja względem ruchów oka, łatwa dla pacjenta fiksacja i bardzo krótki czas badania.

Pentacam HR dostarcza między innymi następujących danych:

 • mapy topograficzne przedniej i tylnej powierzchni rogówki / wczesne stadia stożka rogówki (forme fruste)
 • pachymetria rogówkowa od rąbka do rąbka
 • trójwymiarowa analiza komory (mapa ACD, kąt komory, objętość komory itp.) / stopień zamknięcia kąta w jaskrze (monitorowanie jej przebiegu po zabiegach laserowych – YAG – Irydotomia)
 • gęstość soczewki, stopień zaawansowania zaćmy (klasyfikacja PND) / ilościowa ocena przepuszczalności świetlnej krystalicznej części rogówki i soczewek IOL
 • tomografia 3D odcinka przedniego oka
 • dokładne obliczenia IOL dla pacjentów po zabiegach LASIK, PRK i RK.

Aparat Pentacam jest urządzeniem diagnostycznym do następujących zastosowań: wczesnego wykrycia przedniego i tylniego stożka rogówki i innych patologii rogówki, chirurgii refrakcyjnej rogówki, chirurgii zaćmy, przesiewowych badań pod kątem jaskry, ogólnych badań przesiewowych w kierunku schorzeń przedniego odcinka oka.

Analizator Biomechaniki Rogówki ORAAnalizator Biomechaniki Rogówki ORA – mierzy własności biomechaniczne rogówki oraz rogówkowo skompensowane ciśnienia wewnątrzgałkowe

W celu zapewnienia naszym pacjentom maksimum bezpieczeństwa i najlepszych możliwych wyników pooperacyjnych przeprowadzamy dodatkowe badania przy pomocy Analizatora Biomechaniki Rogówki ORA (Ocular Respose Analyzer) wg wskazań Dr Stevena Stetsona.

Dr Stetson to niezależny chirurg refrakcyjny, który pracował jako dyrektor medyczny w Centrum Laserowej Korekcji wzroku Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Steven Stetson wykonywał zabiegi laserowej korekcji wzroku dla najlepszych amerykańskich pilotów i wysokich rangą generałów sił powietrznych. Jego doskonałe wyniki zostały opublikowane w EyeWorld Magazine w kwietniu 2003 – 97% pacjentów z ostrością widzenia 20/20 i 100% pacjentów z ostrością 20/25. Doświadczenie Doktora to ponad 30000 zabiegów, które zapewniło doskonały wzrok wielu pilotom.

Dzisiaj bazując na jego pracy przynosimy tą doskonałość do naszego miasta, aby służyła dla Państwa. Ocular Response Analyzer mierzy własności biomechaniczne rogówki (histerezę rogówki) oraz rogówkowo skompensowane ciśnienia wewnątrzgałkowe. Urządzenie to pozwala na:

 • dokładniejsze i szybsze wykrywanie stożka rogówki
 • dokładniejszą analizę kandydatów do chirurgii refrakcyjnej
 • dokładniejszy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • pomiar dodatkowych czynników ryzyka rozwoju jaskry