Stożek rogówki – diagnostyka

Diagnostyka stożka rogówki polega na specjalistycznym badaniu, które w Visum Clinic wykonujemy m.in. aparatem Pentacam.

Aparat ten pozwala na wykrycie i ocenę stożka rogówki na podstawie topografii przedniej powierzchni oraz danych pachymetrii.

Pachymetryczna ocena grubości rogówki umożliwia pomiar zmniejszenia grubości centralnej rogówki. Natomiast komputerowa mapa rogówki pozwala na ocenę deformacji rogówki oraz stopnia zaawansowania stożka.

Odpowiednio wcześnie zdiagnozowany stożek rogówki i szybko podjęta terapia dają szansę nie tylko na zatrzymanie rozwoju stożka, ale także na poprawę widzenia.

Metody leczenia stożka rogówki

Wybór metody leczenia stożka rogówki dokonywany jest przez lekarza wspólnie z pacjentem po dokładnych badaniach diagnostycznych.

W Visum Clinic proponujemy następujące metody: