Porównanie metod

Metody laserowej korekcji wzroku:  ILasik / Presby ILasik, Lasik / Presby Lasik, EBK oraz EpiLasikPorównanie różnych metod w laserowej korekcji wzroku wykonywanych w Rzeszowie