Poradnia wcześniaków

Visum Clinic, przeprowadza specjalistyczne badania wzroku dzieci urodzonych przedwcześnie w kierunku retinopatii.
ROP, czyli retinopatia wcześniacza jest schorzeniem spowodowanym zaburzeniem prawidłowego unaczynienia siatkówki. Uszkodzenie niedojrzałych naczyń prowadzi do zahamowania unaczynienia i rozwoju proliferacji włóknisto-naczyniowych. Proliferacje te mogą być przyczyną odwarstwienia siatkówki, które prowadzi do ślepoty dziecka lub znacznego pogorszenia widzenia. W chwili urodzenia dziecka retinopatia nie występuje. Zmiany chorobowe pojawiają się ok. 4 tygodnia życia noworodka.

Badaniami w kierunku retinopatii wcześniaczej objęte są:

  •  niemowlęta urodzone przed 32 tyg. ciąży lub z masą urodzeniową poniżej 1500 g.
  •  niemowlęta urodzone przed 36 tyg. ciąży z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu leczonych z zastosowaniem intensywnej tlenoterapii i fototerapii (żółtaczka fizjologiczna lub patologiczna)

Wcześniaki z rozpoznaną retinopatią wymagają częstych badań nawet co 7-14 dni.

Terminy badań kontrolnych ustala badający okulista w zależności od stanu miejscowego. Rozpoznanie retinopatii nie jest równoznaczne z koniecznością leczenia.
Początkowe fazy choroby są niezauważalne dla otoczenia. Z tego powodu przeprowadzenie przesiewowych badań u wcześniaków jest jedyną metodą rozpoznania i odpowiedniego leczenia retinopatii. W Polsce badaniom przesiewowym poddane są wszystkie dzieci urodzone przed 36 tygodniem życia. Badan dokonuje się  w 4, 8 i 12 tygodniu życia. Obecnie nie ma skutecznych metod zapobiegających rozwojowi retinopatii.
U większości dzieci początkowe stadia choroby ulegają samoistnej regresji. Nowoczesna metoda leczenia czyli laserowa fotokoagulacja  nieunaczynionej siatkówki jest skuteczna pod warunkiem przeprowadzenia jej w odpowiednim czasie, z tego powodu obowiązkowe badania oczu są niezbędne dla uchwycenia  właściwego momentu leczenia.

Technika badania
Badanie okulistyczne wcześniaków przeprowadza się po rozszerzeniu źrenic. W tym celu podaje się dziecku krople – 1% Tropicamidum i 2,5% Neosynephrin 3 x co 15 min. Badanie dna oka przeprowadza się po miejscowym znieczuleniu worka spojówkowego kroplami Alcaine przy pomocy wziernika pośredniego i założenia rozwórki powiekowej.
Samo badanie jest krótkie, lecz ze względu na czas oczekiwania na rozszerzenie źrenic na pobyt w placówce medycznej trzeba przeznaczyć ok. 1 – 1,5 godz.