Nasz personel

Dr n. med. Mariusz Spyra
Specjalista okulistyki, dyrektor medyczny w Visum Clinic
specjalizuje się w chirurgii przedniego odcinka oka. W Visum Clinic wykonuje laserowe i operacyjne zabiegi korekcji wzroku, operacje zaćmy, chirurgie stożka rogówki (wszczep pierścieni śródrogówkowych INTACS). Zajmuje się również leczeniem starczowzroczności laserem, a także poprzez wszczep soczewek wieloogniskowych. Posiada 25 letnie doświadczenia w zawodzie. Wykonał blisko 50 tys. operacji okulistycznych.

Dr n. med. Katarzyna Rusin – Kaczorowska

Specjalista chorób oczu
posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce, leczeniu i laseroterapii jaskry, retinopatii cukrzycowej oraz innych schorzeń siatkówki. Wykonuje zabiegi laserowe kapsulotomii zaćmy wtórnej, irydotomii, trabekuloplastyki, fotokoagulacji siatkówki i inne. Od 2003r. konsultuje w poradniach leczenia jaskry i schorzeń siatkówki oraz poradniach dziecięcych – w tym poradni okulistycznej dla wcześniaków i niemowląt.
Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2016r. obroniła pracę doktorską z zakresu laseroterapii okulistycznej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Jurowskiego w Klinice Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr n. med. Agnieszka Cisek


Lek. Marzena Porzycka

Specjalista chorób oczu
posiada wieloletnie doświadczenie w retinopatii cukrzycowej, diagnostyce, leczeniu i laseroterapii jaskry oraz innych schorzeń siatkówki. Wykonuje zabiegi laserowe kapsulotomii zaćmy wtórnej, irydotomii, trabekuloplastyki, fotokoagulacji siatkówki i inne. Konsultuje w poradniach leczenia jaskry i schorzeń siatkówki oka.

Lek. Beata Pelc

Specjalizuje się w okulistyce dziecięcej.
Jest jednym z nielicznych lekarzy okulistów na podkarpaciu zajmującym się leczeniem dzieci w kierunku retinopatii wcześniaczej. Posiada duże doświadczenie, które zdobyła podczas odbywania staży oraz na szkoleniach i kursach certyfikowanych w kraju i zagranicą, m. in. odbyła staż w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w zakresie okulistki dziecięcej.

Lek. Ewa Kwiatkowska – Sitek

Specjalista chorób oczu
W Visum Clinic zajmuje się diagnostyką, konsultacją oraz doborem soczewek twardych u pacjentów ze stożkiem rogówki.

Lek. Ewelina Cisek


mgr Agnieszka Ogrodzka

Optometrysta kliniczny, w Visum Clinic przeprowadza kwalifikacje do chirurgii refrakcyjnej, diagnozuje zaburzenia widzenia obuocznego oraz akomodacji.