Stożek rogówki – diagnostyka

Diagnostyka stożka rogówki polega na specjalistycznym badaniu, które w visum-clinic-rzeszow wykonujemy m.in. aparatem Pentacam.

Aparat ten pozwala na wykrycie i ocenę stożka rogówki na podstawie topografii przedniej powierzchni oraz danych pachymetrii.

Pachymetryczna ocena grubości rogówki umożliwia pomiar zmniejszenia grubości centralnej rogówki. Natomiast komputerowa mapa rogówki pozwala na ocenę deformacji rogówki oraz stopnia zaawansowania stożka.