Soczewki fakijne

Soczewka fakijna jest sposobem na skorygowanie wady wzroku (krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu) u pacjentów, którzy nie chcą – a najczęściej nie mogą poddać się laserowej korekcji.

Soczewki sztuczne często porównywane do soczewek kontaktowych, które zamiast być umieszczane na oku wszczepiane są do wnętrza oka na stałe.
Soczewka fakijna nie koryguje starczowzroczności (presbiopii) związanej z fizjologiczną utratą zdolności akomodacji oka spowodowaną stopniowym twardnieniem i zmniejszeniem elastyczności własnej soczewki. W związku z powyższym w przypadku osób powyżej 45 roku życia wskazania do implantacji soczewki fakijnej rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem ewentualnej opcji implantacji soczewki wieloogniskowej po usunięciu soczewki własnej.

Podstawą zabiegu jest wykonanie niezbędnych badań okulistycznych.

Przewaga soczewek fakijnych nad innymi metodami chirurgicznymi:
1. Możliwość korekcji bardzo wysokich wad wzroku krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu.
2. Stabilny efekt refrakcyjny znacznie przewyższający techniki laserowe.
3. Brak wpływu na centralną część rogówki, która ulega nieodwracalnym zmianom w przypadku technik laserowych.
4. Odwracalność zabiegu – soczewka fakijna, może być usunięta z oka.
5. Zabieg pozostawia nienaruszoną soczewkę własną, a więc nie pozbawia oka akomodacji.